top of page

Medlemstidning

Sedan år 2010 har föreningen gett ut tidningen Ketonoidanlukko. Tidningen delas ut i slutet av året till föreningens medlemmar. Dessutom delas tidningen ut på olika evenemang där föreningen deltar.

bottom of page