top of page
  • hallitus1

Reunavyöhykkeet

Tienpientareita, joilta löytyy monipuolista lajistoa, puustoa kannattaa poistaa runsaasti. Alueellisesta ELY-keskuksesta kannattaa kysellä myös tienvarsien arvokkaiden elinympäristöjen tai uhanalaisten lajien lähiympäristön hoidosta. Tällaiset kohteet voivat sopia hyvin yhdistysten hoidettavaksi normaalia tienvarsiniittoa tehokkaammin ja monimuotoisuutta huomioivammin.


Kylätien varsilla on usein säästynyt runsas lajisto, vaikka muilla lähialueilla perinnemaisemat ovat vailla hoitoa menettäneet edustavuutensa. Niiltä lajisto voi uudelleen levittäytyä lähialueiden hoitokohteille. Joka toinen vuosi toistettu niitto riittää usein tienvarren kuivan kedon hoidoksi.
Aiheeseen liittyvät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page