top of page
20190409_193234.jpg

Vår förening

Föreningens viktigaste mål är att stöda och främja skötseln av kulturlandskap och vårdbiotoper. För att uppnå dessa mål gör föreningen följande:

 

  • Tillhandahåller information och publikationer som berör kulturmark och vårdbiotoper

  • Ordnar utfärder och seminarier

  • Fungerar som förening som exempel för ansökan om jordbrukarstöd

  • Erbjuder skolnings- och expertkunskap till jordbrukare, föreningar och övriga organisationer som förvaltar kulturlandskap. 

VÅRA MÅL

Ett av föreningens viktigaste mål är att stöda och främja skötsel av kulturlandskap och vårdbiotoper. Att stöda mångfalden är inte alltid enbart en fråga om viljan att göra det. Vi ser det även som ytterst viktigt att arbetet även stöds ekonomiskt. Därför deltar föreningen även aktivt i att utveckla jordbrukspolitiken. 

 

Uppskattningen för naturens mångfald håller på att öka och Kulturmarksföreningen är med och utvecklar naturvänligare matprodutkion. Vårdbiotoperna är starkt bundna till detta. Det finns många fördelar med att sköta vårdbiotoper: nyttoinsekternas, så som pollinerares, livsmiljöer, naturens mångfald, möjligheten att använda områden för rekreation samt mer ekologisk matproduktion.

20200829_111624.jpg

STYRELSEN

Yhteystiedot
unnamed.jpg

Eriika Lundström

Ordförande

Åbo

Eriika fungerar som expert vid Natur- och viltvårdsstiftelsens Betesmarks-projekt och är förutom detta även egenföretagare.

Traci Birge.jpg

traci birge

Viceordförande

St Karins

Traci arbetar med odlare, vårdbiotoper, inkomstberoende miljöersättning och polinerarvänlig bondgård. Traci är dessutom en ivrig hobbyträdgårdsmästare.

Maria Yli-renko.jpg

Maria yli-renko

Sekreterare

Åbo

En evig hästtjej som arbetar för att främja naturvården och på sin fritid drar till sig information och förståelse om djurs beteende.

Anni Karhunen, Tyîskentelee vesiasioiden kanssa, vapaa-aikana lîytyy puutarhasta, kasvimaa

ANNi Karhunen

Kassör

Åbo

Jobbar med vattenfrågor, på fritiden finns i trädgården, grönsaksträdgården eller utomhus. Traditionella landskap, naturlig mångfald och bra vattenförhållanden är viktigt. 

medlemmar och suppleanter

Maija.JPG

maija mussaari

Medlem

Åbo

Maijas specialitet är naturtyper och naturvård av skärgårdar och traditionella landskap, samt hotade arter. På fritiden cyklar han, klättrar, paddlar och ger sig ut på äventyr.

Eija Hagelberg.jpg

eija hagelberg

Medlem

Salo

Eija, från Salo, jobbar på BSAG och är hobbyman på Perinnemaisamehtistys. På fritiden är det bästa Kotiniitys praktiska vårdarbete och att njuta av deras resultat.  

Charlotta Berlin.jpg

Charlotta berlin

Medlem

Åbo

Lotta är en naturinventerare som arbetar med vårdbiotoper samt skydd av hotade arter. Stor del av fritiden tillbringar hon i skärgården tillsammans med sin familj.

Mariko Lindgren.jpg

Mariko Lindgren

Suppleant medlem

Nurmes

Naturvårdsbiologen, som arbetar med markanvändningsplanering, är också en ekologisk småskalig jordbrukare, fårskötare uppfödare av finska hästar. Företaget Tmi Satuhaka återställer och vårdar kulturlandskap i samarbete med ett nätverk i Östra Finland och erbjuder konsulttjänster, t.ex. för miljöledning för inventering av traditionella biotoper och planering av rening. Passion för naturlig mångfald, inhemska raser och livsmedelssäkerhet.

Eeva-Liisa Korpela.jpg

Eeva-Liisa Korpela

Suppleant medlem

Vanda

Eeva-Liisa, även känd som Eevi, arbetar på WWF med jordbruk och  kulturlandskap. Pollinerande insekter ligger henne särskilt varmt om hjärtat. På fritiden kan Eevi hittas till exempel, vandrandes, rida häst, i yogasalen eller njutandes kulturella upplevelser. 

Föreningens adress

 

Kulturmarksföreningen rf.

c/o Anni Karhunen

Pääskynlento 14 A 4

20610 Turku

Registreringsnummer: 1852511-2

Styrelsen tar gärna emot förslag och idéer för nya projekt och evenemang. Vi tar också gärna emot förslag på nya samarbetsformer med olika föreningar och organisationer. Tveka inte över att ta kontakt!

Ota Yhteyttä

Tag kontakt

Tack för ditt meddelande!

20190812_191248.jpg

bli medlem

Välkommen med i föreningens verksamhet! Medlem blir du genom att betala medlemsavgiften till föreningens bankkonto. Meddela oss dessutom dina kontaktuppgifter via blanketten längre ned på sidan så får du medlemsbrev, medlemstidningen samt annan post till din rätta adress!


 

​Tidigare medlem: Kom ihåg att hålla kontakuppgifterna uppdaterade. Det går enkelt att uppdatera informationen genom att fylla i blanketten nedan.

​Betalningsuppgifter för medlemsavgift:

IBAN:   FI18 4327 1020 0453 04

 

Mottagare:  Perinnemaisemayhdistys ry.

 

Referensnummer för medlemsavgiften år 2024: 20 24013

Bli medlem

Medlemskap

Tack för ditt meddelande!

JÄSENEKSI
bottom of page