top of page
20200702_145759.jpg

Perinnemaisemien luontotyypit ovat Suomen uhanalaisimpia luontotyyppejä ja lähes neljäsosa uhanalaisista lajeista viihtyy nimenomaan näillä luontotyypeillä. Perinnemaisemat, kuten niityt, hakamaat ja metsälaitumet, ovat kestävän maataloustuotannon kulmakiviä, jotka eivät säily ilman aktiivista hoitotyötä. 

 

Perinnemaisemayhdistyksen ensisijaisena tavoitteena on perinnemaisemien hoidon edistäminen. Yhdistys ajaa etenkin monimuotoisuuden parempaa huomioimista maatalouden tukijärjestelmässä ja riittäviä korvauksia niiden hoidosta viljelijöille. Yhdistys toimii ottamalla kantaa perinnemaisema-asioihin, tiedottamalla, kouluttamalla ja tekemällä käytännön hoitotyötä. Yhdistys tarjoaa asiantuntija-apua, järjestää talkoita, seminaareja ja retkiä sekä julkaisee Ketonoidanlukko-lehteä. 

Vuodesta 2024 lähtien Perinnemaisemayhdistys on ollut Landcare Europe:n jäsen. Odottamme innolla yhteistyötä tämän Europalaisen verkoston kanssa!

Jäsenyys

Oletko kiinnostunut perinnemaisemanhoidosta? Haluatko osallistua antoisaan toimintaamme ja saada lisätietoa aiheesta?

Toivomme, että perinnemaisemien ystävät eri puolilla maata liittyvät nyt sankoin joukoin mukaan toimintaamme, jotta saamme yhdessä enemmän hyvää aikaan!

Perinnemaisemat, lehmä.jpeg
bottom of page