top of page
  • hallitus1

Nummet

Nummet ovat saariston ja rannikon hiekkamaiden puuttomia laidunnettuja varpuvaltaisia, usein kanervaa kasvavia kankaita. Kulotus, hakkuut ja vuosisatainen laiduntaminen ovat hävittäneet alkuperäiset metsät näiltä alueilta. Koska lampaat eivät syö vanhaa kanervaa, jouduttiin kanervikkoa aiemmin uudistamaan säännöllisesti kulottamalla.


Luontotyyppien uhanalaisuusluokittelussa nummet jaetaan kolmeen tyyppiin: varpunummiin, pienruoho-varpunummiin ja heinä-varpunummiin. Kaksi jälkimmäistä ovat nykyisin hyvin harvinaisia. Nummien käytön päätyttyä varpujen osuus kasvaa pienruoho- ja heinävaltaisten alojen kustannuksella, eikä viime vuosien inventoinneissa ole useinkaan pystytty erottelemaan heinäisiä ja pienruohoisia tyyppejä niiden pienialaisuuden takia. Jäljellä olevat nummet sijaitsevat pääosin saaristoalueilla.


Comments


bottom of page