top of page
  • hallitus1

Metsälaitumet

Metsälaitumet ovat harvapuustoisia alueita, joissa kuitenkin vallitsevat tavalliset metsäkasvit ja niittykasvit menestyvät lähinnä puuston aukkopaikoissa. Perinteisen maanviljelyksen aikaan karjaa laidunnettiin ensisijaisesti nimenomaan metsälaitumilla ja niitylle karja päästettiin vasta heinä-elokuun vaihteessa niiton jälkeen. Metsälaitumien laidunarvoa voitiin kuitenkin tehostaa raivaamalla pieniä avoimia niittyaloja metsän keskelle.


Metsälaitumet jaetaan kolmeen ryhmään: havu-, lehti- ja sekametsälaitumiin. Niihin sisältyvät myös kaskilaitumet. Puuston peittävyys on metsälaitumilla tavallisesti yli 35 %. Puusto on rakenteeltaan tavanomaista talousmetsää vaihtelevampaa koostuen eri-ikäisistä ja -kokoisista puista. Hakkuissa laitumelta on tavallisesti haettu joko hyväkuntoisia tukkeja tai polttopuuta, mutta huonokuntoiset ja lahoavat puut on jätetty. Laiduneläimet vaurioittavat puiden taimia tallaamalla ja syömällä niitä ruohon ohessa. Suuret muurahaispesät, lahopuut, sekä omaleimainen ja runsas sienilajisto ovat luonteenomaisia piirteitä pitkään käytössä olleille metsälaitumille.
Aiheeseen liittyvät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


bottom of page